Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

qmag_02 

Internetový časopis o kvalitě

Vítáme Vás, 
na stránkách Q magazínu, přílohy internetových stránek Katedry managementu kvality. Elektronický časopis Q magazín je vědecko-odborným časopisem, vydávaným katedrou managementu kvality Fakulty materiálově-technologické VŠB-TU v Ostravě v půlročních intervalech s cílem zpřístupňovat vědecké poznatky, ale také šířit dobrou praxi a názory v jakékoli oblasti moderního managementu kvality. Je platformou poznání pro pedagogické a vědecké pracovníky vysokých škol, jakož i pro profesionály kvality z různých organizací. Výsledky jejich práce a zkušenosti jsou publikovány v anglickém, českém nebo slovenském jazyce. Všechny příspěvky před zveřejněním procházejí dvojitým posuzováním. Q magazín vychází vždy k 30. 6. a 30. 11. příslušného kalendářního roku a je dostupný všem zájemcům zdarma. Časopis Q magazín je jedním z příspěvků k naplňování mise katedry managementu kvality.

ISSN 1213-0451